top of page

הרצאות לאירגונים

להזמנת ההרצאה השאר פרטים כאן
מדברים מיניות מינקות ועד בגרות

מדברים מיניות מינקות ועד בגרות

בסופו של יום, ההון האנושי מורכב מרווקים, והורים. ההרצאה היא הערך המוסף שתתנו להם, שיפתח להם צוהר ומודעות בכל הנוגע לתפיסת מיניות בריאה והתפתחותה. אנחנו, ההורים, עדיין יכולים להשפיע על התפתחות ילדינו, והמבוגרים שבינינו- הגיע הזמן שניקח אחריות על מעשינו.

גבולות באהבה

גבולות באהבה

כי ההון האנושי הולך הביתה בסוף היום, ומתמודד עם סוגיות הוריות ורגשי אשם, שמקשים עליו להציב גבולות לילדים. אלא שגבולות ואהבה קשורים זה לזה קשר הדוק. איך מציבים גבולות באהבה?

תקשורת והקשבה

תקשורת והקשבה

כי העובדים צריכים סביבת עבודה נעימה וקשר טוב עם לקוחות

מדברים מיניות מינקות ועד בגרות- בסופו של יום, ההון האנושי מורכב מרווקים, והורים. ההרצאה היא הערך המוסף שתתנו להם, שיפתח להם צוהר ומודעות בכל הנוגע לתפיסת מיניות בריאה והתפתחותה. אנחנו, ההורים, עדיין יכולים להשפיע על התפתחות ילדינו, והמבוגרים שבינינו- הגיע הזמן שניקח אחריות על מעשינו.

כי העובדים צריכים סביבת עבודה נעימה וקשר טוב עם לקוחות

כי ההון האנושי הולך הביתה בסוף היום, ומתמודד עם סוגיות הוריות ורגשי אשם, שמקשים עליו להציב גבולות לילדים. אלא שגבולות ואהבה קשורים זה לזה קשר הדוק. איך מציבים גבולות באהבה?

bottom of page